Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ส.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว 3484 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระะยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

09 ม.ค. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนครพนม

15 พ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

04 ก.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เมืองนครพนมรวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day”

14 ส.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

14 ส.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

14 ส.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

13 ก.ค. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561

14 มิ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 9/2561 จังหวัดนครพนม

01 มิ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th