Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ม.ค. 2565
ถึง
05 ม.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2564
04 ม.ค. 2565
ถึง
04 ม.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564
14 ธ.ค. 2564
ถึง
14 ธ.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2564
03 ธ.ค. 2564
ถึง
03 ธ.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2564
08 พ.ย. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564
05 พ.ย. 2564
ถึง
05 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2564
07 ต.ค. 2564
ถึง
07 ต.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2564
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 ต.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564
15 ก.ย. 2564
ถึง
15 ก.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2564
03 ก.ย. 2564
ถึง
03 ก.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2564สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th