Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2563
02 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2563
03 ส.ค. 2563
ถึง
03 ส.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563
29 ก.ค. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2563
10 ก.ค. 2563
ถึง
10 ก.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2563
08 มิ.ย. 2563
ถึง
08 มิ.ย. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2563
05 มิ.ย. 2563
ถึง
05 มิ.ย. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ ครั้งที่ 5/2563
01 พ.ค. 2563
ถึง
01 พ.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2563
01 พ.ค. 2563
ถึง
01 พ.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม มติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2563สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th