Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 พ.ค. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

20 ก.พ. 2567
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม (วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.) ฯ

04 ธ.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

27 ก.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม

27 ก.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม

27 ก.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายปิ่นทอง พจนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

27 ก.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

29 มิ.ย. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) ครั้งที่ 6/2566

30 ส.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสราวุธ วังริยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำ

29 เม.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2565สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th