Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.4/ว12520 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
12 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประชุมสัมพันธ์กฎหมาย ประกาศกระทรวงคมนาคม/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กรมเจ้าท่า
11 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๒๑๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑
06 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๙๕๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๑
28 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๓๗๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
27 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 11371 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
23 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 862 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
23 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 860 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมและสนทนาแลกเปลี่ยน เดิน-จักรยาน ภูมิภาค 2561
23 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 858 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
23 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 856 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th