Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 มิ.ย. 2565
ถึง
27 มิ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
27 มิ.ย. 2565
ถึง
27 มิ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม
10 มิ.ย. 2565
ถึง
10 มิ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ - บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
08 มิ.ย. 2565
ถึง
08 มิ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม จ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) จำนวน 2 โครงการ สายบ้านเรณู ตำบลเรณู - บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณู จังหวัดนครพนม และสายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม - บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนส
06 มิ.ย. 2565
ถึง
06 มิ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม จ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย - บ้านกุดน้ำใส ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
06 มิ.ย. 2565
ถึง
06 มิ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
20 พ.ค. 2565
ถึง
20 พ.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม จ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)สายบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม-บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
06 พ.ค. 2565
ถึง
06 พ.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
06 พ.ค. 2565
ถึง
06 พ.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านท่าบ่อ หมู่ที่4 ต.ท่าบ่อศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
06 พ.ค. 2565
ถึง
06 พ.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านท่าบ่อ หมู่ที่4 ต.ท่าบ่อศรีสงคราม อ.ศรีสงครามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th