Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ค. 2560
ถึง
27 ก.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าหมู่บ้านพร้อมพันธ์พัฒนา (เทศบาลเมืองนครพนม)
17 ก.ค. 2560
ถึง
17 ก.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ การประมูลราคาจ้างให้เช่าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.นครพนม)
17 ก.ค. 2560
ถึง
17 ก.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน (อบต.คำเตย)
17 ก.ค. 2560
ถึง
17 ก.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (อบต.นาหนาด)
17 ก.ค. 2560
ถึง
17 ก.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.ท่าอุเทน)
03 ก.ค. 2560
ถึง
03 ก.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคาระห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
14 มิ.ย. 2560
ถึง
14 มิ.ย. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ครั้งที่ ๒ (เทศบาลเมืองนครพนม)
14 มิ.ย. 2560
ถึง
14 มิ.ย. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เทศบาลตำบลพระซอง)
26 พ.ค. 2560
ถึง
26 พ.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลดต์คอนกรีต ถนนพิทักษ์สันติ (เทศบาลเมืองนครพนม)
26 พ.ค. 2560
ถึง
26 พ.ค. 2560
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17 ตำบลคำเตย (อบต.คำเตย)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th