Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ย. 2565
ถึง
15 พ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน สายบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อไปโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ย. 2565
ถึง
01 พ.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 7 สายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโพนทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 617 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,468 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จ
21 ต.ค. 2565
ถึง
21 ต.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 7 สายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อ.เรณูนคร
20 ก.ย. 2565
ถึง
20 ก.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565
ถึง
13 ก.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟังท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง - บ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของอบจ.นครพนม
13 ก.ย. 2565
ถึง
13 ก.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านตาลปากน้ำ ตำบลไชยบุรี - บ้านดินติ้ว ตำบลท่าจำปา อำเอภท่าอุเทน จังหวัดนครพยม ของ อบจ.นครพนม
13 ก.ย. 2565
ถึง
13 ก.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนางัว - บ้านอูนยางคำ ตำบลนาหว้า อำเอภนาหว้า จังหวัดนครพนม ของ อบจ.นครพนม
13 ก.ย. 2565
ถึง
13 ก.ย. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ของ อบจ.นครพนม
31 ส.ค. 2565
ถึง
31 ส.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อฯ
27 ก.ค. 2565
ถึง
27 ก.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านตาล ตำบลโนนตาล อบต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th