Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเลือกผู้แทนเครือข... (16 ม.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเง... (16 ม.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว๔๗๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงิ... (16 ม.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๑๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได... (09 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๔๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่ว... (03 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๗๕๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศ... (29 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๑๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมก... (21 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๑๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมก... (21 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ... (20 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.1/ว 18114 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่องโครงการส่งเสริมคุรธรรม จริย... (18 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.1/ว 18114 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริ... (15 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๐๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุค... (14 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๒๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.... (07 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต... (07 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบ... (07 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๗๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลรายชื่่อผู้ประส... (28 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บ... (27 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๗๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเ... (24 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๘๐๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บ... (20 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำข้อมูลด้านงบประมาณ... (20 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)  

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจั... (13 พ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณ... (08 มิ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแ... (07 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และการเปิดเผยราคากลางและก... (18 ม.ค. 2561)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ปูแอสฟังท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้... (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่าง - นางิ้ว หมู่ท... (04 ม.ค. 2561)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นพ .ถ. ๔๓- ... (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ (องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก) (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหู่บ้านแบบบาดาล หมู่ท... (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเ... (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร หมู... (13 ธ.ค. 2560)
เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม อำเภอ... (12 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ 71602/606 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประกาศข้อมูลราคากลางและการค... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ... (21 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (อ... (02 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (อ... (02 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง - ดิน ในพื้นที่... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย แบบเปิดเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร... (14 ก.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโพนสวาง นางิ้ว... (14 ก.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ... (24 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธ... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างงานก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยร... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ... (23 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 67 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมต้อนรับอธ... (19 ม.ค. 2561)  
ที่ นพ 0023.1/ว 619 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ข... (17 ม.ค. 2561)  
ที่ นพ 0023.1/ว 339 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบ... (09 ม.ค. 2561)  
ที่ นพ 0023.3/ว 167 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด... (05 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ... (05 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 40 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนง... (05 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง... (05 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคล... (05 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง... (05 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 18878 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง มาตรการใช้จ่ายง... (03 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 18853 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560เรื่อง การดำเนินการตามโ... (29 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/18852 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการตามโค... (29 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้... (20 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๑๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ส... (15 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๑๐๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่า... (15 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๐๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุค... (14 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๐๒๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (14 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/17675 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ... (07 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๒๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.... (07 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บ... (27 พ.ย. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th