ทางของฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายระดับชาติ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5 ไม่ได้เล็กเหมือนขนาดของมันแล้ว และส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล
กรมควบคุมโรค ย้ำยังใช้มาตรการคัดกรอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำยังใช้มาตรการคัดกรองเข้มที่ "สนามบิน" เฝ้า