Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ศาลหลักเมือง
Responsive image

ศาลหลักเมือง

     ที่ตั้ง บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดนครพนม
     จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่มีศาลหลักเมือง อันเป็นสถานที่สำหรับการเคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้กำหนดไว้ว่า สำหรับจังหวัดที่ไม่มีศาลหลักเมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ก็ควรที่จะได้มีการจัดสร้างศาลหลักเมืองขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นศูนย์รวมของขวัญและกำลังใจของประชาชนให้เกิดความสามัคคี รักไคร่ ปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น
     
     ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม ได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539 ในโอกาสนี้จังหวัดนครพนม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2539
ที่มา
http://www.sawasdeenakhonphanom.com/

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th