Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
พระทอง
Responsive image

พระทอง

     ที่ตั้ง วัดโพธิ์ศรี ตำบยลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

     ประวัติ พระทองเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์และมีค่า เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนโดยทั่วไป จึงมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าควรสร้างหอให้พระทองประดิษฐ์ฐานอยู่ต่างหากเป็นเอกเทศเพื่อความเหมาะสมแก่ฐานะและสะดวกต่อประชาชนที่จะมาทำการสักการะบูชา

     ลักษณะ พระทองเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยประทับนั่งเหนือฐานอาสนบัลลังก์บัวชั้นเดียวฐานล่างประกอบด้วย ฐาน 8 เหลี่ยม จำนวน 3 ชั้น พระรัศมีมีเปลวพระศกเม็ด มีไรพระศก ฐานล่างด้านหน้ามีตัวอักษร 2 บรรทัด
 บรรทัดที่ 1 เป็นอักษรไทยอีสาน ความว่า ปีกาเมดนายราวนอยส
 บรรทัดที่ 2 เป็นอักษรไทย-ธรรมอีสาน ความว่า วาและสกรชได้ 885
 จากข้อความทั้ง 2 บรรทัด นายเทิม มีเต็ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กทม. ได้ถอดความไว้ดังนี้
 ปีกาเม็ด นาน(ดร) วาน้อยสร้างแลศักราชได้ 885
 ปีกาเม็ด ตรงกับปีมะแม เบญจศก ตรงกับ พ.ศ.2066
 ตรงกับ สมัยพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่
 ตรงกับรัชกาลพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา (หรือ 469 ปีมาแล้ว เมื่อนับถึงปัจจุบัน)
 ผู้สร้างสามาค้นคว้าได้จากประวัติหรือพงศวดารเวียงจันทร์(ล้านช้าง) นั่นเอง
ที่มา
http://www.sawasdeenakhonphanom.com/

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th