Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถนนคนเดิน นครพนม

ถนนคนเดิน นครพนม

     โครงการ"ถนนคนเดิน" ของเทศบาลเมืองนครพนม เริ่มมีตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 จัดขึ้น ณ บริเวณ ชุมชนย่านหอนาฬิกา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่ได้รับวัฒนธรรมจาก จีน ฝรั่งเศษ และเวียดนาม มีหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ ก่อนเดินทางกลับเวียดนาม และในบริเวณชุมชนดังกล่าวนี้ยังคงปรากฎ"บ้านริมโขง" ที่เก่าแก่เกือบ 100 ปี ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นวัฒนธรรมของ จังหวัดนครพนม ในอดีต เทศบาลเมืองนครพนม ได้เห็นความสำคัญของชุมชนย่านหอนาฬิกาที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต
     โดยดำริของ นายนิวัต เจียวิริยะบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จึงได้มีโครงการ ถนนคนเดินขึ้นทุกวันศุกร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดนครพนม อย่าลืมแวะสัมผัส และเดินจับจ่ายซื้อของที่ระลึกด้วยนะครับ
ที่มา
http://www.sawasdeenakhonphanom.com/

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th