Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
พระธาตุอินทร์ปลง
Responsive image

พระธาตุอินทร์ปลง

     ที่ตั้ง วัดพระธาตุอินทร์ปลง บ้านสร้างหิน ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม

     ประวัติ พระธาตุอินทร์ปลง บางทีก็เรียกว่าพระธาตุหัวคู หรือพระธาตุนาคูประดิษฐานอยู่บนเนินวัดเก่าข้างสระน้ำกลางทุ่งนาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านสร้างหิน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
     จากบันทึกของพระครูสถิตเขมคุณ (เจ้าอธิการเพชร ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน และเจ้าคณะตำบลนาราชควาย ว่า พระธาตุนี้เป็นพระธาตุ พระยาเจือง (พระข่าระแด เป็นผู้ปกครองอาณาบริเวณนี้) ซึ่งเดิมเป็นเมืองเก่า เรียกว่าเมืองเสตพล(เสด-ตะ-พน) มีเมืองน้อยใหญ่หลายเมืองขึ้นตรงต่อพระยาองค์นี้ เพราะมีอำนาจมากและมีของดีวิเศษอันหนึ่งคือ ง้าว เจืองน้ำหนักสามแสน สามารถอ่อนและแข็งได้ เมื่อมีภัยและข้าศึกมารุกราน ง้าวนี้จะสั่นขึ้นมาทันที คนทั้งหลายจึงมีความเกรงกลัว นอกจากนี้พระยาเจืองยังเป็นผู้รักษาศีล เป็นที่พอใจแก่ประชาชนและพระอินทร์ จนทำให้พระอินทร์เสด็จลงมายังเมืองนั้นแล้ว เรียกพระยาเจืองมาพบแล้วตรัสว่า
 "ข้าพเจ้าเห็นขอวัตรปฏิบัติธรรมของท่านดีต่อประชาชน และยังดีต่อเราอีก เราจึงปลงใจให้พรแก่ท่าน ขอให้ประชาชนเมืองนี้ตายแล้วอย่ามีกองฟอน อย่าได้เผาซึ่งกันและกัน เมื่อสินในแล้ว ก็ให้เหือดแห้งอันตรธานไปเอง"
พอสั่งเท่านั้นพระองค์ก็เสด็จไป ดังนั้นจึงได้ขนานนาม ธ ที่นั้นว่า ที่ปลงใจของพระอินทร์ พระยาเจืองได้สร้างพระธาตุขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ณ ที่แห้งนั้นและบรรจุของมิ่งเมือง คือ ง้าวเจือง รวมทั้งทรัพสินทร์เป็นจำนวนมาก มีการลงอักษรขอมจารึกไว้ในแผ่นศิลาปิดปากหลุมในพระธาตุ ความว่า พระธาตุอินทร์ปลงนี้มีพระยาเจืองเป็นผู้สร้าง
 
     หลักฐาน ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสมีสภาพหักพัง ส่วนฐานกว้างด้านละ 15 เมตร ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะฐานสูงประมาณ 4 เมตร สร้างด้วยอิฐห่างจากองค์พระธาตุประมาณด้านละ 5 เมตร มีรูปปั้นสัตว์ในวรรรณคดี ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง
ที่มา
http://www.sawasdeenakhonphanom.com/

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th