Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พระธาตุอินทร์ปลง

พระธาตุอินทร์ปลง

     ที่ตั้ง วัดพระธาตุอินทร์ปลง บ้านสร้างหิน ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม

     ประวัติ พระธาตุอินทร์ปลง บางทีก็เรียกว่าพระธาตุหัวคู หรือพระธาตุนาคูประดิษฐานอยู่บนเนินวัดเก่าข้างสระน้ำกลางทุ่งนาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านสร้างหิน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
     จากบันทึกของพระครูสถิตเขมคุณ (เจ้าอธิการเพชร ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน และเจ้าคณะตำบลนาราชควาย ว่า พระธาตุนี้เป็นพระธาตุ พระยาเจือง (พระข่าระแด เป็นผู้ปกครองอาณาบริเวณนี้) ซึ่งเดิมเป็นเมืองเก่า เรียกว่าเมืองเสตพล(เสด-ตะ-พน) มีเมืองน้อยใหญ่หลายเมืองขึ้นตรงต่อพระยาองค์นี้ เพราะมีอำนาจมากและมีของดีวิเศษอันหนึ่งคือ ง้าว เจืองน้ำหนักสามแสน สามารถอ่อนและแข็งได้ เมื่อมีภัยและข้าศึกมารุกราน ง้าวนี้จะสั่นขึ้นมาทันที คนทั้งหลายจึงมีความเกรงกลัว นอกจากนี้พระยาเจืองยังเป็นผู้รักษาศีล เป็นที่พอใจแก่ประชาชนและพระอินทร์ จนทำให้พระอินทร์เสด็จลงมายังเมืองนั้นแล้ว เรียกพระยาเจืองมาพบแล้วตรัสว่า
 "ข้าพเจ้าเห็นขอวัตรปฏิบัติธรรมของท่านดีต่อประชาชน และยังดีต่อเราอีก เราจึงปลงใจให้พรแก่ท่าน ขอให้ประชาชนเมืองนี้ตายแล้วอย่ามีกองฟอน อย่าได้เผาซึ่งกันและกัน เมื่อสินในแล้ว ก็ให้เหือดแห้งอันตรธานไปเอง"
พอสั่งเท่านั้นพระองค์ก็เสด็จไป ดังนั้นจึงได้ขนานนาม ธ ที่นั้นว่า ที่ปลงใจของพระอินทร์ พระยาเจืองได้สร้างพระธาตุขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ณ ที่แห้งนั้นและบรรจุของมิ่งเมือง คือ ง้าวเจือง รวมทั้งทรัพสินทร์เป็นจำนวนมาก มีการลงอักษรขอมจารึกไว้ในแผ่นศิลาปิดปากหลุมในพระธาตุ ความว่า พระธาตุอินทร์ปลงนี้มีพระยาเจืองเป็นผู้สร้าง
 
     หลักฐาน ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสมีสภาพหักพัง ส่วนฐานกว้างด้านละ 15 เมตร ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะฐานสูงประมาณ 4 เมตร สร้างด้วยอิฐห่างจากองค์พระธาตุประมาณด้านละ 5 เมตร มีรูปปั้นสัตว์ในวรรรณคดี ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง
ที่มา
http://www.sawasdeenakhonphanom.com/

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th